دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1398 
بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی

صفحه 127-143

سید صادق آذریان؛ محمد فائزی؛ مهدی آزادپرور