راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 

  • تمامی افراد برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه (markazfeqhi.com) ثبت‌نام کنند.
  • پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، رمز عبور به ایمیل شما ارسال می‌شود. بنابراین، از نشانی ایمیل صحیح که به آن دسترسی دارید استفاده کنید.
  • پس از دریافت رمز عبور، وارد سامانه شده، اطلاعات مقاله خود را وارد کرده و در نهایت فایل اصلی مقاله را ارسال کنید.
  • به هنگام ارسال مقاله به توضیحات اصلی که در صفحه مربوط به راهنمای نویسندگان آمده است توجه کنید.
  • تکمیل فرم تعهدنامه و تعارض منافع و امضا و بارگزاری آن در سامانه الزامی است.
  • از یک نشانی برای ثبت نام و ارسال مقاله استفاده کنید.
  • مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل، تهیه و تدوین کرده و در سامانه ثبت کنید.

در نگارش مقالات ارسالی توسط پژوهشگران رعایت نکات زیر الزامی می باشد:


1. ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان، چنانچه مقاله‌ای از سوی چند نویسنده باشد)، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده‌ای انجام شود که مسؤولیت مقاله را به عهده دارد.(نویسنده مسئول)
2. عنوان مقاله می بایست کوتاه، گویا و بیان‌‌کننده محتویات مقاله باشد و در زیر عنوان نام نویسنده و یا نویسندگان بیاید و مشخصات و سمت نویسنده و یا نویسندگان در زیر نویس در همان صفحه چکیده که صفحه اول است بیاید. لازم به ذکر است در هنگام ارسال مقالات ، ارسال 4 نوع فایل الزامی است: 
الف- فایل مقاله با مشخصات نویسندگان 
ب- فایل مقاله بدون نویسندگان (جهت ارسال به داور) 
ج- فایل تعهدنامه 
د- فرم تعارض منافع
3. چکیده آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در یک پاراگراف (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه) آورده می‌شود. چکیده شامل ضرورت موضوع و تبیین مساله، تبیین سوال اصلی پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و روش پژوهش، نتایج و نوآوری‌های پژوهش است.
4. چکیده و کلیدواژه‌ها به می‌بایست به زبان عربی ترجمه شود.(لازم به ذکر است ترجمه می بایست توسط اساتید صاحب فن صورت پذیرفته باشد و ترجمه های اینترنتی مورد قبول نیست)
5. کلیدواژه‌ها بین 4 تا 6 کلمه و ایفا‌کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی است و بعد از چکیده در صفحه اول آورده می‌شود.
6. مقدمه بیان‌کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن می‌باشد.همچنین ذکر سوال اصلی پژوهش و فرضیه(در صورت وجود) در مقدمه ضروری است. پس از ذکر مقدمه می بایست پیشینه پژوهش بصورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. 
7. در متن اصلی مقاله، عناوین آن با شماره مشخص شود.
8. نتیجه بایستی منطقی، مفید و بیان‌کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد.
9. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌های مقاله از صفحه اول تا پایان منابع باید حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه (4000 تا 7500 کلمه) باشد.
9ـ 1. استنادات و ارجاعات در متن مقاله باید پس از نقل مطلب و داخل پرانتز باشد به این صورت که: (نام خانوادگی، سال چاپ اثر، جلد، شماره صفحه) مانند: (قربان‌نیا و همکاران، 1384، ص234)؛ (شیخ طوسی، 1340، ج4، صص 126ـ125)، (Henriksen,2017 ,pp.170-175)
9ـ 2. در صورتی که تاریخ نشر مشخص نیست، از عبارت «بی‌تا» (بی‌تاریخ) استفاده می‌شود، مانند: (شیخ طوسی، بی‌تا، ج4، ص 125)
9ـ 3. در ارجاعات به منابع عربی، نام نویسنده بدون «ال» نوشته شود مانند: (شیخ طوسی، 1340، ج4، صص 126ـ125)  در صفحات متعدد از «صص» و در صفحات واحد از «ص» استفاده میشود.
9ـ 4. شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی درج شود.
10. در نگارش فهرست منابع قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در صدر فهرست منابع ذکر می‌شود و باقی منابع به ترتیب حروف الفبا به صورت ذیل نوشته می‌شود. منابع لاتین و پایگاه‌های اینترنتی تفکیک می‌شود. استناد به قرآن در متن نیز صرفا با نام سوره و آیه انجام میشود همانند : «بقره:16»
10ـ 1. کتاب
نام خانوادگی، نام {نام مشهور} (سال نشر). عنوان اثر به صورت ایتالیک. (نام و نام خانوادگی، مترجم / مصحّح/ گردآورنده / ویراستار...)، محل نشر، نام نشر.
مانند: طوسی، أبوجعفر محمد بن حسن {شیخ طوسی} (1407ق). تهذیب ‌الأحکام. (حسن موسوی خراسان، محقق و مصحّح)، تهران،‌ دار الکتب الإسلامیّة.
قربان‌نیا، ناصر و همکاران (1384). بازپژوهی حقوق زن بررسی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی ایران. تهران، روز نو.
10ـ 2. مقاله
نام خانوادگی، نام (سال نشر، ماه یا فصل نشر). عنوان مقاله. (نام و نام خانوادگی، مترجم / گردآورنده / ویراستار) عنوان مجله/ فصلنامه/ مجموعه مقالات به صورت ایتالیک، دوره (شماره)، شماره صفحات مقاله.
مانند: قربان‌نیا، ناصر (1392، زمستان) ممنوعیت مطلق کاربست سلاح‌ هسته‌ای. فصلنامه حقوق اسلامی، 10 (39)، 112 ـ 79.
در صورتی که مقاله ترجمه باشد و مترجم مقاله، مترجم کل مجموعه نیز باشد، ‌نام مترجم پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر می‌شود؛ ولی اگر غیر از مترجم مقاله، فرد دیگری در پدید آوردن کل مجموعه دخیل باشد، نام مترجم پس از عنوان مقاله، و نام گردآورنده، ویراستار و... پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر می‌شود.
10ـ3. پایگاه‌های اینترنتی: نام پایگاه، (جستجو برای: کلمه و عبارت مورد جستجو)، آدرس پایگاه (تاریخ دستیابی)، مانند: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز فقهی ائمه اطهار (جستجو برای: حقوق بشر اسلامی)،
تاریخ دستیابی: 4 آبان 1396      http://www.markazfeghi.ir/research/news/5688/
همچنین در استناددهی به پایگاه‌های اینترنتی لازم است تاریخ دستیابی به مطلب ذکر شود؛ چرا که با توجه به روزآمدی اطلاعات این پایگاه‌ها ممکن است مطلبی که در گذشته با جستجو در پایگاه خاصی به دست آمده در حال حاضر در آن پایگاه موجود نباشد.
11. هیچ‌گونه کادری برای صفحات مقاله نباید استفاده شود.
12. چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود.
13. حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای مجله در هر مرحله‌ای محفوظ و از استرداد مقالات دریافتی معذور است.
14. مقاله باید طبق الگوی موجود، حاشیه بالا و پایین 5، چپ و راست 4 و میان سطور 1.2 سانتی‌متر، متن فارسی با قلم B Lotus فونت 13 و متن لاتین با قلم Times New Roman، فونت 12، نرم‌افزار word 2007 حروف‌چینی و از طریق عضویت در این سایت ارسال شود. فایل در قالب word باید ارسال شود.
15. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شورای علمی مجله است.
16. مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده (نویسندگان) است.
17. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.
18. کلیه مقالات توسط سامانه های مختلف مشابهت یابی میگردد و درصد مشابهت یابی مقالات می بایست کمتر از 10 درصد باشد.