درباره نشریه

مطالبه جامعه علمی در دسترسی به دست آوردهای علمی این مرکز و دیگر مراکز علمی همسو، مرکز فقهی را بر آن داشت تا با انتشار مجله‌ای علمی تخصصی، تولیدات علمی دانش‌پژوهان این دانش را سامان داده و علاقمندان به این علم را در یک کانون علمی گرد هم آورد.

انتشار آغازین مجله از سال 1393ش و به شیوه دوفصلنامه رخ نمود و حسب تلاش در جهت بالندگی نخبگان حوزوی و تقویت بنیه علمی و آماده‌سازی ایشان برای گام گذاردن در مسیر اجتهاد به نام وزین «فقه و اجتهاد» نامیده شد.

نشریه علمی - پژوهشی «فقه و اجتهاد» امکانی است تخصصی از طرف مرکز فقهی ائمّة اطهار (ع) ـ (مؤسسه‌ای که به اهتمام زعیم عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) در سال 1376 بنیان نهاده شد و تحت اشراف و هدایت خلف صالح آن فقیه فقید، حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی‌دامت برکاته راهبری می­شود) ـ در اختیار اندیشمندان، فضلا و پژوهشگران تا حاصل تلاش­های علمی و پژوهشی خود را در معرض نقد و نظر جامعة علمی قرار دهند؛ نیز صحت و سقم استدلال‌ها، منطق تفکرات و معیار به‌کاررفته در آن را به اشتراک گذارند.

 

زمینة انتشار مقالات (قلمرو موضوعی)

  • فقه‌های تخصصی؛ از جمله: فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی، فقه سیاسی،‌ فقه هنر و رسانه، فقه و حقوق بشر و...
  • فلسفه فقه و اجتهاد
  • روش‌شناسی فقه و اجتهاد
  • دانش‌های مرتبط با فقه و اجتهاد؛ از جمله: اصول فقه، قواعد فقهی، رجال و...