برگزاری هشتمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه

در تاریخ چهارشنبه 30/6/1401 هشتمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام برگزار گردید.