برگزاری نهمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه

در تاریخ چهارشنبه 17/4/1402 نهمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام برگزار گردید.