اخبار و اعلانات

برگزاری نهمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه

در تاریخ چهارشنبه 17/4/1402 نهمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام برگزار گردید.

مطالعه بیشتر

برگزاری هشتمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه

در تاریخ چهارشنبه 30/6/1401 هشتمین جلسه اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامه در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام برگزار گردید.  

مطالعه بیشتر