بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح چهار. استاد مرکز فقهی ائمة اطهار

2 پژوهشگر گروه اصول مرکز فقهی ائمة اطهار؛ استاد سطوح عالی

3 دکتری فلسفة اسلامی، دانشگاه قم؛ مدرس جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

صدق عنوان عرفی و شرعی مال بر اشیا‌ و جاری شدن احکام مال بر آنها، شرایط و ملاک‌های خاصی دارد. ملاک مال عرفی، منفعت داشتن تکوینی و اعتباری است؛ به‌گونه‌ای‌که عقلا به آن رغبت داشته باشند و برای آن عوض پرداخت کنند. ملاک مال شرعی نیز تحریم‌ نشدن شیء و منافع آن است. در جامعة امروزی وسیله‎ای جدید و مدرن برای تبادل، ارزش، ذخیره و سنجش کالاها به نام بیت‎کوین به وجود آمده است. از پرسش‎ های اساسی در مورد بیت‎ کوین این است که آیا ملاک‎های مال عرفی و شرعی در بیت‎کوین وجود دارد؟ اشکالات چندی می‌توان در مورد مال بودن بیت‎کوین طرح کرد: نبود رغبت عمومی عقلا، نداشتن خصوصیات پول، استخراج بیت‎ کوین از سوی افراد متعدد و احراز نشدن امضای شارع، از‌جمله اشکالات وارد‌شده بر مالیت بیت‎ کوین است. با تبیین ماهیت مال و پول مشخص می‌شود بیت‎ کوین زیر‌ مجموعة عنوان مال و پول قرار می ‎گیرد و قول به رغبت نداشتن عمومی عقلا در مورد بیت‎ کوین صحیح نیست. همچنین احراز امضای شارع در مورد آن امکان دارد.

کلیدواژه‌ها