کاربست قاعدة نفی سبیل در نظام ارتباطی با تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 4 حوزه؛ پژوهشگر 'گروه فقه هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

2 محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم؛ در حال دفاع پایان نامه سطح 4

چکیده

یکی از قواعد مهم فقهى، قاعدة نفی سبیل است که مقاله پیش‌رو به بررسی این قاعده و کاربست آن در نظام رسانه و فضای مجازی اشاره دارد. از‌آنجایی‌که نظام و جامعة اسلامی با کمک فضای مجازی و ابزارهای آن تحت سلطه و نفوذ کافران می‌رود و اطلاعات مسلمانان در اختیار دشمنانشان قرار می‌گیرد، این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی بر پایة داده‌های کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که بر اساس قاعدة نفی سبیل تنها در صورت اضطرار یا در مواردی مانند استفاده از آن علیه خود دشمن می‌توان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها