تقلید از مجتهد زن (1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد درس خارج حوزه

چکیده

امروزه مسئله تقلید از مجتهد زن بیش از پیش مورد توجه مجامع علمی و عموم مردم قرار گرفته است. این مقاله حکم شرعی تقلید از زنان و حجیت فتوای آنان را به صورت تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مقاله پنج دلیل از ادله اشتراط مرد بودن در حجیت فتوا مورد بررسی قرار گرفته و با اثبات عدم وجود اجماع تعبدی، عدم تلازم بین فتوا و قضاوت، عدم اولویت نسبت به شهادت و عدم شمول تعلیل آیه شریفه در شهادت زنان نهایتاً به عدم تمامیت آنها حکم شده و بررسی دو دلیل دیگر به مقاله دوم موکول می‌شود.

کلیدواژه‌ها