توثیق مشایخ و تصحیح مراسیل صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر از منظر استاد شهیدی‎

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ دکتری فلسفه اسلامی

2 استاد سطوح عالی حوزة علمیه قم

چکیده

کلامی از شیخ طوسی در توثیق مشایخ صفوان، بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر و تصحیح مراسیل آنها وجود دارد که در مفاد و دلالت آن، تفاوت رأی شکل گرفته است. در صورت اثبات مدعای شیخ بر توثیق مشایخ و تصحیح مراسیل این سه راوی، بسیاری از راویان حدیث، توثیق می‌شوند، همچنین شمار زیادی از روایات مرسل، اعتبار می‌یابند. نوشتة حاضر با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را به روش تحلیلی ـ انتقادی از کتاب المباحث الاصولیه آیت‎الله شهیدی مطالعه کرده است. دربارة شهادت شیخ طوسی سه اشکال اصلی مطرح شده است: 1. شهادت شیخ طوسی حدسی است؛ 2. عمل کردن به مراسیل بر اساس اصالة العدالة است؛ 3. روایت کردن متعدد این سه راوی از اشخاص غیرثقه، موهن این شهادت است. پژوهش حاضر نشان می­دهد این سه اشکال و اشکالات دیگر مطرح شده را می‌توان پاسخ داد و شهادت شیخ طوسی بر وثاقت مشایخ صفوان، بزنطی و ابن‌ابی‌عمیر و تصحیح مراسیل آنها در صورتی که دلیلی بر خلاف وجود نداشته باشد، پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها