کلیدواژه‌ها = طلبکار
تأملی در مستثنیات دین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 151-194

سید مهدی میرداداشی