کلیدواژه‌ها = نفی سبیل
کاربست قاعدة نفی سبیل در نظام ارتباطی با تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 145-163

مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی


قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 98-124

حسن کامران؛ زهرا امیری‌فرد