کلیدواژه‌ها = الاحکام تدور مدار الاسماء
کاوشی در قاعده استهلاک با نگاهی تطبیقی بر مصادیق فقهی آن

دوره 9، شماره 17، فروردین 1401، صفحه 81-99

ابولفضل محمدی مجد؛ محمد رهنما