کلیدواژه‌ها = سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
اصول اقتصاد مقاومتی از منظر امیرالمؤمنین و فقه اسلامی

دوره 2، شماره 4، مهر 1394، صفحه 102-129

محمد باقر ریاحی‌مهر