کلیدواژه‌ها = مانعیت نجاست
شرطیت طهارت و مانعیت نجاست

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 148-175

فضل‌الله غلامعلی‌تبار