بازخوانی اصل اوّلی در متعارضان با رویکردی بر دیدگاه تخییر (از منظرآیت‌الله محمّدجواد فاضل لنکرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌‌پژوه حوزه علمیّه قم، دانش‌آموخته مرکز فقهی ائمّه اطهار

چکیده

تجزیه و تحلیل تعارض میان مستندات شرعی از مباحث مهم و پرکاربردی است که در علم اصول بدان پرداخته شده است. اصولیون، رفع تعارض میان روایات را از دو منظر اصل اوّلی به عنوان نگاهی برآمده از عقل، و اصل ثانوی با مرجعیت اخبار علاجیه پی‌گرفته‌اند. در تبیین راهکار اصل اوّلی، نگرش‌های متفاوتی بیان شده است که «مخیّر بودن مکلّف دار عمل به اخبار متعارض» تلاشی است که در راستای رفع تعارض میان روایات ارایه شده است. این دیدگاه به دلیل مناقشات متعدّد از جایگاهی در میان اصولیان برخوردار نیست؛ این در حالی است که نگرشی به مستندات دیدگاه تخییر، بازخوانی در خصوص آن را امری ضروری می‌سازد. از این‌رو، نوشتار حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌­ای ‌سامان یافته است، با بازخوانی مستندات و مناقشات دیدگاه تخییر، کوشیده است نگاهی موجّه از این دیدگاه ارایه دهد. نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن اطلاق لفظی ادلّه اعتبار خبر واحد و ارایه تبیین درستی از آن نسبت به حالت تعارض، می‌توان از دیدگاه تخییر به عنوان اصل اوّلی در متعارضان دفاع کرد.

کلیدواژه‌ها