بررسی ارث زوجه از حق خیار متعلق به زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز فقهی ائمة اطهار علیهم‌السلام

چکیده

از مسائل مورد اختلاف بین فقهای امامیه، مسئلة ارث زوجه از خیار متعلق به زمین است؛ آنجا که شوهر در زمان حیات خود، زمینی را با حق خیار برای خود، معامله کرده است. با بررسی­ صورت‌گرفته در کتب فقهی با پنج قول روبه‌رو شدیم: «محرومیت از ارث حق خیار مطلقاً»؛ «عدم محرومیت مطلقاً»، «محرومیت از ارث در‌صورتی‌‌که شوهر زمین را فروخته باشد»، «محرومیت زوجه در صورت خرید و اشکال در صورت فروش زمین»؛ «محرومیت در صورت انحصار ورثه در زوجه». این پنج قول در دو دیدگاه توریث و دیدگاه عدم توریث زوجه قرار می­گیرند. تحقیق در مسئله از این جهت دارای اهمیت است که هر‌گونه پاسخ نادرست به آن می­تواند حقی را از زوجه یا دیگران ضایع کند. با مراجعه به کتاب و سنت، و بررسی ادلة اقوال مطرح‌شده، با روش توصیفی ـ تحلیلی معلوم شد که ادله­­ای از قرآن و روایات توریث زوجه دلالت دارد و آن­چه برای محرومیت زوجه ذکر شده، به خاطر عدم اعتبار، شأنیت اثبات مدعا را ندارند.

کلیدواژه‌ها