واکاوی مفهوم استقرار نطفه در روایات و تأثیر آن در احکام سقط جنین از منظر فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

2 پژوهشگرفقه پزشکی مرکز فقهی ائمه ی اطهار علیهم السلام

چکیده

عموم فقیهان بر این باورند که از‌بین‌بردن نطفة استقرار‌یافته در رحم حرام است؛ ولی آنچه باعث اختلاف دیدگاه و پدید آمدن نظرهای گوناگون شده، ابهام در مفهوم استقرار نطفه است. بی‌گمان تبیین این مفهوم می­تواند موجب وحدت آرا شود؛ بنابراین باید با روش اجتهادی به این پرسش پاسخ داد که مفهوم استقرار نطفه و تأثیر آن در مسئلة سقط جنین چیست؛ سه عنوانِ «افراغ نطفه در رحم»، «لقاح اسپرم و تخمک در رحم» و «لانه گزینی نطفه در جدارة رحم» را می‌توان به عنوان احتمالاتی در مورد معنای استقرار نطفه مطرح کرد. با توجه به قراین لغوی و عرفی و با توجه به فرایند تشکیل جنین از نگاه علم جنین‌شناسی، هم‌چنین با بررسی روایات مرتبط با موضوع سقط جنین، روشن خواهد شد که مراد از استقرار نطفه، لانه‌گزینی جنین در دیواره رحم است؛ درنتیجه از ‌بین ‌بردن نطفه پیش از مرحلة لانه‌گزینی از مصادیق حرمت سقط جنین نخواهد بود؛ اما از هنگام لانه‌گزینی (استقرار نطفه) چنین کاری حرام خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات