جهاد ذبّی (دفاع از کیان اسلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دروس خارج فقه و اصول حوزة علمیة قم و رئیس محترم مرکز فقهی ائمه اطهار.

چکیده

تشکیل گروه‌های تروریستی ـ تکفیری نظیر داعش از جدیدترین نقشه­های اسلام‌ستیزی جبهه‌ استکبار به شمار می‌رود. این گروه‌های افراطی که خود را تحت لوای اسلام و حتی به نام دولت اسلامی معرفی می‌نماید، با هجوم به مسلمانان و سرزمین‌های ایشان درصدد نابودی کیان اسلامی برآمده و تهدیدی جدی برای بنیان اسلام محسوب می‌شوند. از این رو لازم است این مسئله مهم بر پایه آموزه‌های دینی و موازین فقهی مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار گیرد و دیدگاه فقه اهل بیت: در خصوص آن تبیین شود.
بدین منظور، نوشتار حاضر با بررسی ماهیّت قیام امام حسین7 و تشریح آن در قالب جهاد ذبّی به تبیین احکام و شرائط این نوع جهاد و تفاوت آن با جهاد ابتدائی پرداخته و از همین رهگذر بر وجوب دفاع از مسلمانان و کیان اسلامی و مبارزه با گروه‌های تکفیری نظیر داعش تحت عنوان جهاد ذبّی تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها