حکم درمان بیمار با عدم تمکن مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.

چکیده

امروزه برخی از بیماران به جهت عدم تمکن مالی، قادر به تأمین هزینه‌های درمانی نیستند. از این‌رو ممکن است جان بیمار مسلمان به مخاطره افتد و گاه موجب نقص و خسارت جبران‌ناپذیری گردد. در این مقاله تلاش شده است که با تنقیح مناط در موارد مشابه، ضرورت حفظ جان بیمار مسلمان در مشاغل پزشکی اثبات شود؛ در این مقاله بیان شده که با توجه به روایات، امام7 مسئول زندگی فقیران و درماندگان جامعه است و تمامی هزینه‌های درمان این‌گونه افراد بر عهده وی می‌باشد، و با توجه به این‌که در عصر غیبت، فقیهان شیعه عهده‌دار امور شرعی مسلمانان خواهند بود در صورت عدم امکان تأمین مالی درمان از سوی بیت‌المال، هزینه‌های یادشده، بر عهده عموم مسلمان می‌باشد. از ‌این ‌رو در این نوشتار با رویکردی توصیفی، تحلیلی ـ اجتهادی به بررسی دیدگاه‌های فقیهان در این زمینه پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها