ماخذشناسی فقه و اخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته معارف قرآن

2 دانشجوی رشته فلسفه

چکیده

این ماخذشناسی عهده دار معرفی کتاب‌ها و مقاله‌هایی است که به نوعی به رابطه فقه و اخلاق مربوط می‌شوند. کتاب‌ها به صورت تفصیلی و مقالات به صورت اجمالی معرفی شده است. در شناسایی برخی از این آثار، از منابع اینترنتی نیز بهره گرفته شده است. در معرفی منابع از هر گونه ارزش‌داوری پرهیز شده  و معرفی هر اثر لزوما به معنای موافقت با محتوای آن نیست. هدف آن بوده که برخی از آثاری که در زمینه فقه و اخلاق نگاشته شده به علاقه‌مندان معرفی گردد. هر چند تلاش شده که حتی‌المقدور منابع مرتبط با موضوع پرونده شماره حاضر معرفی شود ولی به دلایل گوناگون، از جمله نبود بانک‌های  اطلاع‌رسانی جامع، نمی‌‌توان ادعای استقصای تام داشت.
نگاهی اجمالی به فهرست حاضر نشان دهنده آن است که بررسی رابطه فقه و اخلاق و تبیین زوایای گوناگون این بحث، هنوز آن چنان که بایسته است در جامعه علمی ما مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به پیامدهای علمی تبیین نسبت بین فقه و اخلاق، و کمک‌های  شایان هر یک از این دو به یکدیگر، شایسته است این حوزه از حوزه‌های  علوم وابسته به فقه، بیش از گذشته مورد امعان نظر اخلاق‌پژوهان و فقه‌پژوهان قرار گیرد.