مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مشاور حقوقی و وکیل دادگستری

چکیده

مبانی جرم‌انگاری، که جزو فلسفه‌ حقوق به شمار می‌آید، یکی از مسایل بنیادین در قلمرو حقوق کیفری است. ایجاد محدودیت‌های رفتاری و تضییق دامنه فعالیت‌های ارادی انسان به وسیله‌ فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه‌ اعمال می‌باشد؛ و طبع آزادی‌خواه انسان مانع اطاعت از آن است؛ مگر روشن گردد که بر مبانی ای مستحکم و اصیل استوار است.
 این مقاله به تبیین مبانی جرم‌انگاری در جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، در حقوق کیفری اسلام پرداخته‌است. برای وصول به این مقصود ابتدا مبانی مشترک، و سپس مبانی اختصاصی جرم انگاری در این جرایم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها