تولید و استفاده از سلاح های کشتارجمعی از دیدگاه فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز فقهی

چکیده

این نوشتار در پی اثبات تحریم ساخت و استفاده از سلاح‌های  کشتار جمعی (اتمی، میکروبی، و هسته‌ای) از دیدگاه فقهی و اجتهادی است.  منظور از سلاح‌های  کشتار جمعی سلاح‌هایی است که قدرت تخریب فوق العاده دارند و علاوه بر نظامیان، افراد غیرنظامی را نیز مورد اصابت قرار می‌دهند. در این مکتوب بااستدلال‌های عقلی و با استناد به برخی آیات و روایات نتیجه‌ گرفته شده که حتی در فرض این که دشمن دارای چنین سلاحی باشد و از آن استفاده هم بکند، اسلام استفاده از چنین سلاح‌هایی را در جنگ اجازه نمی‌‌دهد. در مقاله تبیین شده که دین اسلام هرگز موافق  این نیست که مسلمانان هر عملی را که دشمنان و کفار در جنگ با آنان انجام می‌دهند، مرتکب شوند. به عنوان مثال، اگر کفار اسرای مسلمانان را به قتل برسانند و یا آنان را مثله نمایند، اسلام در چنین مواردی هیچ‌گاه اجازه مقابله به‌مثل را نمی‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها