واکاوی ادلة عقلی و نقلی وهن دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

چکیده

وهن دین به معنای سست و ضعیف نمایان شدن دین و از جمله عناوین متعارفی است که بر برخی موضوعات، منطبق ‌شده است و سبب حکم به حرمت می‌شود. در عین حال با وجود اهمیت فراوان این موضوع، در کتاب‌های فقهی حکم و ادلة آن بررسی نشده است؛ از این‌رو نوشتار حاضر با روش تحلیلی ـ اجتهادی در راستای تدارک این مهم، به بررسی تفصیلی حکم وهن دین پرداخته و ادلة آن را تحلیل و بررسی می‌کند. در اثبات حرمت این عنوان به قرآن، روایات، عقل و ارتکاز متشرعه و در مقابل در مورد نفی حرمت آن به چند روایت تمسک شده است. پس از بررسی ادلة یادشده آشکار شد دلالت آیه، روایات و دلیل عقلی، ناتمام و ارتکاز متشرعه تنها در دو مورد احرازشدنی است: مورد اول، عدم جواز فعلی که خالی از حکم شرعی است و مورد دوم، تشدید حرمت فعل حرام. در نتیجه حکم اولی افعالِ مورد بحث ـ در غیر از دو مورد یادشده ـ به قوّت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها