گونه‌شناسی قراین احراز ظهور از منظر شیخ انصاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

چکیده

فهم روشمند قرآن و روایات دغدغة همیشگی فقها بوده است که قراین از کلیدی‎ترین عوامل فهم معناست؛ چراکه در متون و گزاره‌های دینی، فراوان از ‌آن استفاده شده است. در حقیقت همان‌طور که دلالت وضعی الفاظ در رسیدن به معنای کلامِ گوینده مؤثر است، قراین نیز نقش مهمی در فهم معنای کلام دارند. شیخ انصاری به عنوان یکی از برجسته‌ترین فقها فراوان به قراین احراز ظهور از آیات و روایات پرداخته است که این نوشتار با هدف ارائة قراین فهم ادله و با روش توصیفی ـ تحلیلی کوشیده، به استخراج، تبویب و تحلیل قراین استظهاری ایشان دست یابد. دلیل نگارش این نوشتار، مشکل تعدد فهم از یک متن است که ناشی از بی‌توجهی به این قراین است. حاصل این نوشتار آنکه قراین در نگاه شیخ انصاری عبارت‌اند از: سیاق، مقابله، سؤال، تعلیل، تناسب حکم و موضوع و غلبة استعمالی.

کلیدواژه‌ها