تأملاتی پیرامون مراتب امر به معروف و نهی از منکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

یکی از محورهای مهم مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث مراتب امر و نهی است. این مقاله با توجه به وجود پاره­ای ابهامات در این بحث کوشیده است با رویکرد اجتهادی و از طریق تحلیل روایات مسئله و با نگاهی به فتاوای فقها گامی در جهت ایضاح بیشتر ابعاد و زوایای آن بردارد. نتائج این بررسی نشان می­دهد در شش محور امکان جرح و تعدیل یا ارائة تقریر دقیق­تری از مسأله وجود دارد. این محورها عبارت­اند از: سه­گانه بودن مراتب امر به معروف و نهی از منکر، کفایت انکار قلبی در سقوط تکلیف، دلائل ارائه­شده برای تقدیم امر و نهى زبانی بر امر و نهى عملی، لزوم رعایت تدرّج میان شیوه­های امر به معروف و نهی از منکر، قلمداد کردن اجتناب از مجالس گناه به عنوان یکی از شیوه­های امر به معروف و نهی از منکر و عمومی دانستن وظیفة امر و نهى عملی یا مشروط دانستن آن به اذن معصوم (علیه السلام).

کلیدواژه‌ها