بررسی تحقق رضاع با شیردهی از بانک شیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ سطح 4 حوزۀ علمیۀ قم. Mirzakhanhamed@gmail.com

چکیده

تحقق قرابت شرعی از طریق شیر مادران ذخیره‌شده در بانک‎های شیر، مسئله‎ای است با شکل‎گیری بانک‌های شیر مطرح شده است و از احکام مستحدثه به شمار می‎آید. بانک‎های شیری که شیر مادرانی را که دارای شیر مازاد هستند، برای استفاده کودکانی که به شیر مادر دسترسی ندارند، ذخیره می‎کند. نوشتار پیش‌رو با روش اجتهادی و تمسک به آیات و روایات و بررسی دو دیدگاه موجود در این موضوع به این مسئله پرداخته است. نتیجۀ این پژوهش نشان می‎دهد نمی‎توان شرط بودن مکیدن از پستان را برای محرم شدن اثبات کرد و رضاع شرعی در استفاده از شیرهای موجود در بانک شیر صورت می‌گیرد و با لحاظ مخالفت این دیدگاه با مشهور فقها بنا بر احتیاط واجب شرایط محرم شدن ناشی از قرابت باید رعایت شود.

کلیدواژه‌ها