تقلید از مجتهد زن (2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد خارج اصول و فقه حوزة علمیة قم. تنظیم: رضا اسکندری (استاد سطوح عالی حوزة علمیة قم).

چکیده

تقلید از مجتهد زن ازجمله مسائلی است که امروزه بیش از پیش توجه مجامع علمی را جلب کرده و مناسب است در چارچوب نوشته‎ای علمی بررسی شود. نوشتار پیش‌رو حکم شرعی تقلید از زنان و حجیت فتوای آنان را به صورت تحلیلی ـ انتقادی از منابع فقهی واکاوی می‌کند. بررسی ادلة نفی حجیت فتوای زن برای غیر نشان می‎دهد هیچ‌کدام از ادلة موجود برای رد حجیت فتوای زن کافی نیست؛ حتی ادله‎ای که برای به‌دست‌آوردن مذاق شرع ممکن است به آنها تمسک شود نیز دلالت کافی برای اثبات عدم جواز تصدی چنین منصبی از سوی زن را ندارند؛ از سوی دیگر ادلة تقلید نیز از شمول حجیت فتوای زنان قاصر است؛ ازاین‌رو فتوای زن مجتهد برای غیر خودش حجت نیست و این حجیت نداشتن نه به خاطر وجود مانع، بلکه به علت قصور مقتضی و نبود اطلاق در ادلة تقلید است. براین‌اساس اگرچه زنان می‌توانند به درجة اجتهاد برسند و احکام موردنیاز خود را استنباط و مطابق آن عمل کنند؛ اما فتاوای آنان برای دیگران حجت نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها