نویسنده = زهرا امیری‌فرد
بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 111-133

زهرا امیری‌فرد؛ طوبی زین‌الدینی؛ اکرم شریف‌آبادی


قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1394، صفحه 98-124

حسن کامران؛ زهرا امیری‌فرد