کلیدواژه‌ها = فقه سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. نظارت مردم بر حکومت در فقه سیاسی با تاکید بر بنیادگرایی دینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-52

سیدجواد حسینی‌خواه