کلیدواژه‌ها = قرعه
تعداد مقالات: 1
1. قاعدة قرعه و گسترة آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 76-97

علی سعیدی؛ مهدی اخلاصی