نویسنده = عباس مقدادی داودی
تعداد مقالات: 2
1. کاربست قاعدة نفی سبیل در نظام ارتباطی با تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-163

مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی


2. تحلیل فقهی ماهیت «افساد فی الارض» از منظر فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 141-162

مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی