کلیدواژه‌ها = اماره
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی اسناد ملکی؛ بررسی فقهی ـ حقوقی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 91-110

مجتبی شجاع