کلیدواژه‌ها = قاضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حکم تجدیدنظر در حکم قاضی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-156

علی شریف