کلیدواژه‌ها = قیمت نقد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روایات

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394

احسان عابدین پور