کلیدواژه‌ها = بیمار فقیر
تعداد مقالات: 1
1. حکم درمان بیمار با عدم تمکن مالی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 54-75

علی جهانیان