کلیدواژه‌ها = تغییرحکم
تعداد مقالات: 1
1. روا انگاری رهایی از مخالفت با احکام شرع

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-66

سید محمدرضا فیاضی