کلیدواژه‌ها = حریم خصوصی
تعداد مقالات: 2
1. محرمانگی اسرار بیماران در آینۀ فقه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-152

عمار نصرالهی


2. بررسی فقهی کارکردهای پیامک در بستر حریم خصوصی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-147

محمد زرقانی