کلیدواژه‌ها = ژنتیک
تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 53-72

حمید ستوده؛ رضا پورصدقی


بررسی فقهی و حقوقی ژن‌درمانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1397، صفحه 97-120

مجتبی صبوری