کلیدواژه‌ها = لگدمال کردن
کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 73-92

محمد جعفر صادق پور؛ سهراب بهادری