کلیدواژه‌ها = شیوع فساد
تحلیل فقهی ماهیت «افساد فی الارض» از منظر فقه امامیه

دوره 4، شماره 8، مهر 1396، صفحه 141-162

مهدی مقدادی داودی؛ عباس مقدادی داودی