کلیدواژه‌ها = عقود اسلامی
بررسی فقهی سفارش ساخت کالا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-99

محمدعلی قاسمی