کلیدواژه‌ها = ضمان
شیوه‌های متمایز جبران خسارت مالی نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حنفیه

دوره 9، شماره 17، فروردین 1401، صفحه 59-80

سید جواد حسینی خواه؛ حوریه خدایی؛ میرتقی حسینی گرگانی


بررسی فقهی ضمان ناشی از انتقال بیماری مسری

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 117-139

سید مجتبی میرتبار


قاعده تناسب منفعت و مسئولیت

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 93-109

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد نوذری


واکاوی فقهی ضمان پزشک در برداشت اعضا

دوره 5، شماره 9، فروردین 1397، صفحه 171-205

احسان عابدین‌پور


بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 111-133

زهرا امیری‌فرد؛ طوبی زین‌الدینی؛ اکرم شریف‌آبادی