کلیدواژه‌ها = استحباب
امکان‌سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع

دوره 8، شماره 15، فروردین 1400، صفحه 35-59

سعید سبوئی جهرمی؛ محمد رسول آهنگران؛ محسن شیرخانی


قاعده تسامح در ادله سنن

دوره 3، شماره 6، مهر 1395، صفحه 6-33

محمدجواد فاضل لنکرانی