کلیدواژه‌ها = حدیث علی‌الید
ضمان قابض در عقد فاسد

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 8-46

محمّدجواد فاضل لنکرانی