نویسنده = سید صادق آذریان
کاربست روش معناشناسی فقهی در موضوع هنر

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 75-104

مهدی امینی؛ جعفر سرباززاده


بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 127-143

سید صادق آذریان؛ محمد فائزی؛ مهدی آزادپرور