راهنماي تنظيم و ارسال مقالات

 • تمامي افراد براي ارسال مقاله ابتدا بايد در سامانه (mags.markazfeqhi.com) ثبت‌نام کنند.
 • ثبت‌نام در سامانه اين مجله براي تمامي افراد رايگان است و نيازي به تأييد مدير سامانه ندارد.
 • پس از تکميل فرم ثبت‌نام، رمز عبور به ايميل شما ارسال مي‌شود. بنابراين، از نشاني ايميل صحيح که به آن دسترسي داريد استفاده کنيد.
 • پس از دريافت رمز عبور، سامانه شده، اطلاعات مقاله خود را وارد کرده و در نهايت فايل اصلي مقاله را ارسال کنيد.
 • به هنگام ارسال مقاله به توضيحات اصلي که در صفحه مربوط به راهنماي نويسندگان آمده است توجه کنيد.
 • مقاله را بر اساس فرمت و دستورالعمل تهيه و تدوين کرده و در سامانه ثبت کنيد.
 • از يک نشاني براي ثبت نام و ارسال مقاله استفاده کنيد.
 • توصيه مي‌شود فقط يک بار در سامانه ثبت‌نام نماييد.
 • بهتر است ابتدا آيين‌نامه نگارش مقالات دو فصل‌نامه مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) را مطالعه کنيد:
  1. نام و نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان)، عنوان (رتبه علمي) آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونيکي نويسنده (نويسندگان) چنانچه مقاله‌اي از سوي چند نويسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات بايد توسط نويسنده‌اي انجام شود که مسؤوليت مقاله را به عهده دارد. همچنين اعلام ترتيب درج نام نويسندگان در اولين صفحه مقاله، توسط کليه نويسندگان، ضروري است. درج شماره تلفن و فکس و آدرس ايميل در پايين اول صفحه مقاله فقط به نويسنده مسؤول اختصاص دارد.
  2. عنوان کوتاه، گويا و بيان‌ کننده محتويات مقاله باشد و در زير عنوان نام نويسنده و يا نويسندگان بيايد و مشخصات و سمت نويسنده و يا نويسندگان در زير نويس در همان صفحه چکيده که صفحه اول است بيايد.
  3. چکيده آيينه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در يک پاراگراف (حداقل 100 و حداکثر 200 کلمه) آورده مي‌شود.
  4. چکيده و کليدواژه‌ها به زبان عربي و انگليسي ترجه شود.
  5. کليد واژه‌ها بين 4 تا 6 کلمه و ايفا کننده نقش نمايه و فهرست به منظور تسهيل در جستجوي الکترونيکي است و بعد از چکيده در صفحه اول آورده مي‌شود.
  6. طرح مسئله يا مقدمه که در صفحه دوم مي‌آيد بيان کننده مسئله تحقيق، روش، ضرورت و هدف آن مي‌باشد.
  7. در متن اصلي مقاله تنها عناوين آن با شماره مشخص شود.
  8. نتيجه‌گيري منطقي، مفيد و بيان کننده بحث و ارائه يافته‌هاي تحقيق باشد.
  9. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌هاي مقاله از صفحه اول تا پايان منابع بايد حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه (4000 تا 6000 کلمه) باشد.
   1. استنادات و ارجاعات در متن مقاله بايد پس از نقل مطلب و داخل پرانتز باشد به اين صورت که: (نام خانوادگي، سال چاپ اثر، جلد، شماره صفحه) مانند: (قربان‌نيا و همکاران، 1384، ص234) ؛ (شيخ طوسي، 1340، ج4، صص 126ـ125)، (Henriksen,2017,pp.170-175)
   2. در صورتي که تاريخ نشر مشخص نيست، از عبارت (بي‌تا) (بي‌تاريخ) استفاده مي‌شود، مانند: (شيخ طوسي، بي‌تا، ج4، ص125)
   3. اگر منبع داراي چند مجلد است، ليکن در مقاله فقط به يک مجلد ارجاع شده است، شماره جلد در ارجاع درون متن ذکر نمي‌شود و فقط در فهرست منابع ذکر مي‌گردد.
   4. در ارجاعات به منابع عربي، نام نويسنده بدون (ال) نوشته شود مانند: (شيخ طوسي، 1340، ج4، صص 126ـ125)
   5. شکل لاتيني نام‌هاي خاص و واژه‌هاي خارجي در پاورقي درج شود.
  10. در نگارش فهرست منابع قرآن کريم، نهج البلاغه و صحيفه سجاديه در صدر فهرست منابع ذکر مي‌شود و باقي منابع به ترتيب حروف الفبا به صورت ذيل نوشته مي‌شود. منابع لاتين و پايگاه‌هاي اينترنتي تفکيک مي‌شود.
   1. کتاب
    نام خانوادگي، نام {نام مشهور} (سال نشر). عنوان اثر به صورت ايتاليک (شماره جلد). (نام و نام خانوادگي، مترجم / مصحّح/ گردآورنده / ويراستار ...) محل نشر: نام نشر.
    مانند: طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن {شيخ طوسي} (1407ق)، تهذيب‌الأحکام (ج1) (حسن موسوي خراسان، محقق و مصحّح) تهران:‌ دار الکتب الإسلاميّة.
    قربان‌نيا، ناصر و همکاران (1384). بازپژوهي حقوق زن بررسي قوانين مربوط به زنان در جمهوري اسلامي ايران (ج1). تهران: روز نو.
   2. مقاله
    نام خانوادگي، نام (سال نشر، ماه يا فصل نشر). عنوان مقاله. (نام و نام خانوادگي، مترجم / گردآورنده / ويراستار) عنوان مجله/ فصلنامه/ مجموعه مقالات به صورت ايتاليک، دوره (شماره)، شماره صفحات مقاله، مانند: قربان‌نيا، ناصر (1392، زمستان). ممنوعيت مطلق کاربست سلاح‌ هسته‌اي. فصلنامه حقوق اسلامي، 10 (39)، 112 ـ 79.
    در صورتي که مقاله ترجمه باشد و مترجم مقاله، مترجم کل مجموعه نيز باشد، ‌نام مترجم پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر مي‌شود؛ ولي اگر غير از مترجم مقاله، فرد ديگري در پديد آوردن کل مجموعه دخيل باشد، نام مترجم پس از عنوان مقاله، و نام گردآورنده، ويراستار و ... پس از عنوان مجله/ مجموعه ذکر مي‌شود.
   3. پايگاه‌هاي اينترنتي: نام پايگاه، (جستجو براي: کلمه و عبارت مورد جستجو)، آدرس پايگاه (تاريخ دستيابي)، مانند: پايگاه اطلاع‌رساني مرکز فقهي ائمه اطهار (جستجو براي: حقوق بشر اسلامي)، تاريخ دستيابي: 4 آبان 1396 http://www.markazfeghi.ir/research/news/5688/
    همچنين در استناددهي به پايگاه‌هاي اينترنتي لازم است تاريخ دستيابي به مطلب ذکر شود؛ چرا که با توجه به روزآمدي اطلاعات اين پايگاه‌ها ممکن است مطلبي که در گذشته با جستجو در پايگاه خاصي به دست آمده در حال حاضر در آن پايگاه موجود نباشد.
  11. هيچ‌گونه کادري براي صفحات مقاله نبايد استفاده شود.
  12. چنانچه مقاله‌اي خارج از ضوابط راهنماي تهيه و پذيرش مقاله باشد، قابل بررسي نخواهد بود.
  13. حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات براي مجله محفوظ و از استرداد مقالات دريافتي معذور است.
  14. مقاله بايد طبق الگوي موجود، حاشيه بالا و پايين 5، چپ و راست 4 و ميان سطور 1.2 سانيتمتر، متن فارسي با قلم B Lotus فونت 13 و متن لاتين با قلم Times New Roman، فونت 12، نرم افزار word 2007 حروف‌چيني و از طريق عضويت در اين سايت ارسال شود. فايل و هر دو بايد ارسال شود.
  15. تأييد نهايي مقاله‌ها براي چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شوراي علمي مجله است.
  16. مسؤوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهده نويسنده (نويسندگان) است.
  17. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.