نمایه نویسندگان

آ

 • آذریان، سید صادق بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 127-143]
 • آزادپرور، مهدی توثیق مشایخ و تصحیح مراسیل صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر از منظر استاد شهیدی‎ [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 33-52]
 • آزادپرور، مهدی بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 127-143]
 • آقابابائی بنی، اسماعیل الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در زمینة رشا و ارتشا در تعامل با فقه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 93-118]

ا

 • ابراهیمی، علیرضا ماهیت توبه و شرایط آن در فقه امامیه و حقوق ایران و نقش آن در اسقاط حدود [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 185-206]
 • اخلاصی، مهدی قاعدة قرعه و گسترة آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 76-97]
 • اعلایی، مهدی اصحاب اجماع و مشایخ الثقات در نظرگاه علامه محمدتقی مجلسی [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 99-115]
 • امیری‌فرد، زهرا قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 98-124]
 • امیری‌فرد، زهرا بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 111-133]
 • امینی، مهدی کاربست روش معناشناسی فقهی در موضوع هنر [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 75-104]
 • ایمانی مقدم، امیرحسین سبک‌شناسی فقهی استنادات اهل‌بیت (ع) به ادلة قرآنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 67-90]

ب

 • بستان نجفی، حسین تأملاتی پیرامون مراتب امر به معروف و نهی از منکر [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 111-133]
 • بهادری، سهراب کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 73-92]

پ

 • پورصدقی، رضا جزئیت عمل مستحبی در واجبات [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 116-135]
 • پورصدقی، رضا قاعده تناسب منفعت و مسئولیت [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 93-109]
 • پورصدقی، رضا تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 53-72]
 • پورطالبی وراعون، علی‌اکبر قصاص و دیه اعضا و نفس در جنایت بر افراد دارای زندگی نباتی (با رویکرد تداخل و عدم تداخل) [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 60-90]

ت

 • تولمی، محمدتقی مفهوم و گستره قاعده «للأجل قسط من الثمن» [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 130-156]

ج

 • جهانیان، علی حکم درمان بیمار با عدم تمکن مالی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 54-75]

چ

 • چگنی، مهدی جستاری در مسئولیت کیفری تولید بازی‌های رایانه‌ای منفی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 11-32]

ح

 • حسنی، سید رضا بررسی وثاقت احمد‌بن‌محمد‌بن‌یحیی العطار از منظر استاد شب‌زنده‌دار [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 116-125]
 • حسینی‌خواه، سیدجواد نظارت مردم بر حکومت در فقه سیاسی با تاکید بر بنیادگرایی دینی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 27-52]
 • حسینی خواه، سید جواد کاربست قواعد فقه در تأمین و تضمین بُعد اقتصادی امنیت انسانی [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 55-78]

خ

د

 • دوگانی آغچقلو، اکبر جستاری در مسئولیت کیفری تولید بازی‌های رایانه‌ای منفی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 11-32]

ر

 • رئیسی، ابوالحسن جایگاه اسلام و کفر در قسامه [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 136-150]
 • ربانی، محمدباقر فقه اجتماعی و بایسته‌های روش‌شناسانه آن (با تأکید بر اندیشه‌های آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی) [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 79-101]
 • رحمتی، حسینعلی نسبت‌سنجی استدلال‌های فقهی و استدلال‌های اخلاقی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 231-267]
 • روشن‌بین، نفیسه ماخذشناسی فقه و اخلاق [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 249-266]
 • ریاحی‌مهر، باقر نقد و بررسی دیدگاه خاورشناسان پیرامون خاستگاه و ماهیت فقه اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 177-197]
 • ریاحی‌مهر، محمد باقر اصول اقتصاد مقاومتی از منظر امیرالمؤمنین و فقه اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 102-129]

ز

 • زرقانی، محمد بررسی فقهی کارکردهای پیامک در بستر حریم خصوصی [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 119-147]
 • زرگریان، طه جستاری در مسئولیت کیفری تولید بازی‌های رایانه‌ای منفی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 11-32]
 • زین‌الدینی، طوبی بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 111-133]

س

 • ساعدی، حبیب عبدالواحد تغییر جنسیت در احکام فقهی با تأکید بر دیدگاه آیت‌‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 75-96]
 • ستوده، حمید بررسی فقهی ـ حقوقی تحقیقات جنایی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 30-59]
 • ستوده، حمید تعیین نسب مادری نوزاد در ترمیم ژنتیکی زیگوت و تخمک [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 53-72]
 • ستوده خراسانی، حمید آسیب به سلامت روانی و مسئلة تعیین ارش؛ پردازش فقهی ـ حقوقی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 21-37]
 • سرباززاده، جعفر کاربست روش معناشناسی فقهی در موضوع هنر [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 75-104]
 • سعیدی، علی جبران ضعف سند روایت به واسطه عمل اصحاب [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 78-88]
 • سعیدی، علی قاعدة قرعه و گسترة آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 76-97]
 • سعیدی، مهدی تبیین چیستی قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» و بازتاب آن در ابواب جزایی جواهر الکلام [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 73-91]

ش

 • شجاع، مجتبی اعتبارسنجی اسناد ملکی؛ بررسی فقهی ـ حقوقی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 91-110]
 • شریف، علی بررسی فقهی حکم تجدیدنظر در حکم قاضی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 135-156]
 • شریف‌آبادی، اکرم بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 111-133]
 • شریفی‌نسب، حامد آثار و نتایج فقهی مسئلۀ قرائات مختلف آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 159-176]
 • شکریان امیری، مرتضی ﺷﺮﻃﻴﺖ ﺣﻼل زادﮔﻲ ﻳﺎ زﻧﺎزاده ﻧﺒﻮدن در ﺷﻬﺎدت و ﻗﻀﺎوت [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 141-162]

ص

 • صادق پور، محمد جعفر کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 73-92]
 • صادق پور، محمد جعفر تبیین چیستی قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» و بازتاب آن در ابواب جزایی جواهر الکلام [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 73-91]
 • صادق پور، محمد جعفر برون‌رفت از چالش دیة ازالة پلک‌ها با استفاده از روش قرینه‌گرایی (موضوع ماده 590 ق.م.ا) [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 25-47]
 • صادقی، علی بررسی فقهی حدود مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 38-53]
 • صانعی، ابوذر بررسی فقهی متولی اجرای تأدیب کودک [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 207-229]
 • صبوری، مجتبی کاربرد سیاق در فقه القرآن [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 134-158]
 • صبوری، مجتبی بررسی فقهی و حقوقی ژن‌درمانی [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 97-120]
 • صفایی، محمد جواد واکاوی تعارض قاعدة لعان با نتایج آزمایش DNA [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 49-71]

ط

ع

 • عابدین‌پور، احسان واکاوی فقهی ضمان پزشک در برداشت اعضا [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 171-205]
 • عابدین پور، احسان بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روایات [دوره 2، شماره 4، 1394]
 • عبدی، مهدی نقش سلاح در تحقق محاربه با تأکید بر ماده 279 قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 170-184]

غ

ف

ق

 • قائنی، محمد تقلید از مجتهد زن (1) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 34-54]
 • قائنی، محمد تقلید از مجتهد زن (2) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 39-65]
 • قاسمی، محمد علی شریعت و قضاوت بانوان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 53-78]
 • قاسمی، محمدعلی بررسی فقهی سفارش ساخت کالا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-99]
 • قاسمی، محمدعلی بررسی فقهی خریدوفروش خون بند ناف [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 11-36]
 • قاسمی سراب، فرحناز برون‌رفت از چالش دیة ازالة پلک‌ها با استفاده از روش قرینه‌گرایی (موضوع ماده 590 ق.م.ا) [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 25-47]
 • قربانی، وحید بررسی حجیت ظنون در موضوعشناسی فقهی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 125-149]

ک

 • کامران، حسن قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 98-124]
 • کاوه، سعید تغییر جنسیت والدین یا فرزند و تأثیر آن بر مسئلة توارث میان آن دو از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 91-117]
 • کریمی منش، مصطفی یی یث ثص ثص ثصصث صث [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی نیا، محمد مهدی تغییر جنسیت والدین یا فرزند و تأثیر آن بر مسئلة توارث میان آن دو از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 91-117]
 • کریمی نیا، محمدمهدی تغیییر جنسیت و مسائل فراروی آن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]

گ

 • گلی زاده، مجتبی گونه‌شناسی قراین احراز ظهور از منظر شیخ انصاری [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 11-24]

م

 • مشکانی، عباسعلی مبنای فقهی نظریة اخیر امام خمینی در زمینة غنا و موسیقی (در پرتو رویکرد حکومتی به فقه) [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 33-59]
 • مظفری، حسین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 123-150]
 • مفتونی، نادیا تبیین فلسفة حرمت موسیقی از نگاه فارابی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 61-74]
 • مقدادی، محمد مهدی ضرورت و بایسته ‎های فقه ورزش [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 53-71]
 • مقدادی داودی، عباس تحلیل فقهی ماهیت «افساد فی الارض» از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 141-162]
 • مقدادی داودی، عباس کاربست قاعدة نفی سبیل در نظام ارتباطی با تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 145-163]
 • مقدادی داودی، مهدی بررسی فقهی ـ حقوقی ماهیّت اختلاس [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 151-169]
 • مقدادی داودی، مهدی تحلیل فقهی ماهیت «افساد فی الارض» از منظر فقه امامیه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 141-162]
 • مقدادی داودی، مهدی کاربست قاعدة نفی سبیل در نظام ارتباطی با تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 145-163]
 • ملَمعی خوزانی، عزّت ماخذشناسی فقه و اخلاق [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 249-266]
 • موسوی کرمانشاهی، سید سجاد بررسی حجیت اطلاقات و عمومات شریعت در موضوعات نوظهور [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 27-51]
 • میرتبار، سید مجتبی بررسی فقهی ضمان ناشی از انتقال بیماری مسری [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 117-139]
 • میرداداشی، سید مهدی تأملی در مستثنیات دین [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 151-194]
 • میرزاخان، حامد بررسی تحقق رضاع با شیردهی از بانک شیر [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 153-170]

ن

 • نجفی یزدی، سید محمد تأملی در حجیت خبر موثق [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 195-228]
 • نصرالهی، عمار محرمانگی اسرار بیماران در آینۀ فقه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 121-152]
 • نهاوندی، علی واکاوی نقش و سهم عقل در اصول فقه با تأکید بر اندیشه اصولی علامه جوادی آملی رهیافتی بر اصلاح ساختار دانش اصول فقه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 93-116]
 • نهاوندی، علی واکاوی فقهی جواز استفادة آزاد از فضای مجازی با رویکردی بر آلات مشترکه بودن [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 105-125]
 • نوذری، محمد قاعده تناسب منفعت و مسئولیت [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 93-109]
 • نوری، عباس هیپنوتیزم‌درمانی در فقه امامیه [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 37-74]
 • نوری، محمود تبیین فلسفة حرمت موسیقی از نگاه فارابی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 61-74]

ه

 • همدانی، مصطفی هنجارهای آغاز سنتی ارتباطات میان‌فردی در شرایط بیماری‌زایی مسری (با تأکید بر COVID-19) از منظر فقه ارتباطات سلامت [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 164-194]
 • هنرمند، علی اصغر واکاوی ادلة عقلی و نقلی وهن دین [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 73-98]