کلیدواژه‌ها = گناهان کبیره
تعداد مقالات: 1
1. ملاک شرعی و فقهی گناهان کبیره و آثار آن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-38

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮاﻧﻰ