کلیدواژه‌ها = ضمان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فقهی ضمان ناشی از انتقال بیماری مسری

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-139

سید مجتبی میرتبار


2. قاعده تناسب منفعت و مسئولیت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-109

رضا پورصدقی؛ محمد فائزی؛ محمد نوذری


3. واکاوی فقهی ضمان پزشک در برداشت اعضا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-205

احسان عابدین‌پور


4. بازخوانی ماهیت قاعده اقدام و کاربرد آن در مسئله اتانازی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-133

زهرا امیری‌فرد؛ طوبی زین‌الدینی؛ اکرم شریف‌آبادی


5. آسیب به سلامت روانی و مسئلة تعیین ارش؛ پردازش فقهی ـ حقوقی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-37

حمید ستوده خراسانی